Ko te Awa te mātāpuna o te ora

  The river is the source of spiritual and physical sustenance

  E rere kau mai te Awa nui mai i te Kāhui Maunga ki Tangaroa

  The great River flows from the mountains to the sea

  Ko au te Awa, ko te Awa ko au

  I am the River and the River is me

  Ngā manga iti, ngā manga nui e honohono kau ana, ka tupu hei Awa Tupua

  The small and large streams that flow into one another form one River

  COVID-19 Te Ranga Tupua Collective Iwi Response

  Screen Shot 2020 03 25 at 2.10.59 PM

  COVID-19 Message to Whanganui Uri
  For Ngā Tāngata Tiaki o Whanganui COVID-19 updates and previous pānui head to the 'For Your Information' page of this website.
  He Waka Pakoko - Pathway to 2020

  He Waka Pakoko - Pathway to 2020

  A Waka Pakoko has been chosen as the inspiration for this hui. A Waka Pakoko was simply fashioned, identifiable by a plain, inwards facing figurehead (the Pakoko).

  He Waka Pakoko - Pathway to 2040 creates a space for us to be inwards facing and future focused.

  We invite our iwi, young and old to wānanga, workshop and collectively define our aspirations for Te Awa Tupua over the next 20 years.

  14th and 15 of March 2020, Putiki Marae Whanganui

  To Register click the button below.

  Screen Shot 2020 02 17 at 2.23.24 PM

  Register Now 

   

  Register

  Have you and your whānau registered for the Whanganui Iwi Registration?
  And are your details up to date?